موجر و مستاجر

مطالبه اجور معوقه و تخلیه

  • خواهان(موجر) پس از شرح مالکیتش و رابطه استیجاری با خوانده (مستاجر) ابراز می دارد که مورد معامله را به اجاره به مستاجر داده است و مستاجر اجور متعلقه به عین مستاجره را در تاریخ مورد توافق علیرغم تعهدات قراردادی و استیفای منفعت پرداخت نکرده است و صدور حکم به پردخت اجور معوقه را دارد.

 

دعوای تخلیه خواسته کسی است که ملک خود اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول، با مجوز به فردی می دهد و بعد از آن به هر دلیلی مانند انصراف یا پایان یافتن زمان قرارداد از دادگاه تحصیل مال خود را می خواهد.

 

تخلیه معمولاً در مورد دعاوی مالک و مستأجر مطرح می شود با این توصیف که شما ملکی را به کسی  اجاره می دهید طبق قراداد ، مدت اجاره پایان یافته است اما مستأجر حاضر به تخلیه ملک نیست در این حالت شما باید دعوای تخلیه مطرح نمائید.

دعوای تخلیه وتحویل عین مستاجره چگونه مطرح می شود؟

خواهان(موجر) اعلام می کندکه بموجب سند مالکیت، مالک (مورد اجاره) می باشد و بموجب اجاره نامه عادی یا سند اجاره رسمی به خوانده (مستاجر) مورد اجاره را در تاریخ مورد توافق اجاره داده است که مهلت تمام شده وتمدید نشده است و قید می کند تذکر به خوانده (مستاجر) داده و مستاجر از تخلیه و تحویل عین مستاجره خودداری می کند، بنابراین درخواست صدور حکم به تخلیه مورداجاره را  دارد. و با تقدیم دادخواست تخلیه عدم رضایت موجر برادامه رابطه استیجاری و استیفای منفعت مستاجر را اعلام می دارد.

در این رابطه معمولا اظهار نامه ای نیز از سوی موجر برای مستاجر ارسال می شود که مکلف به پرداخت اجاره می باشد و در صورت عدم پرداخت نسبت به طرح دعوی اقدام خواهد شد.

دعوای مطالبه اجور معوقه به چه صورتی انجام می پذیرد؟

خواهان(موجر) پس از شرح مالکیتش و رابطه استیجاری با خوانده (مستاجر) ابراز می دارد که مورد معامله را به اجاره به مستاجر داده است و مستاجر اجور متعلقه به عین مستاجره را در تاریخ مورد توافق علیرغم تعهدات قراردادی و استیفای منفعت پرداخت نکرده است و صدور حکم به پردخت اجور معوقه را دارد.

بنابراین اگر سند اجاره رسمی است اظهار می کند به دفترخانه مراجعه نموده است و مطالبه اجور را خواسته که به وی ابلاغ شده است و یا اگر سند اجاره عادی است اظهارنامه ارسال کرده است. گاهی  تقاضای تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها هم خواسته می شود.

چه تفاوتی دعوای تخلیه ید و خلع ید وجود دارد؟

۱. اولین تفاوت عمده میان دعوای تخلیه و خلع ید این است که خلع ید در مورد اموال غیر منقول مطرح می شود اما تخلیه ید هم در مورد منقول و هم غیر منقول قابلیت طرح دارد.

با تقدیم دادخواست تخلیه عدم رضایت موجر برادامه رابطه استیجاری و استیفای منفعت مستاجر را اعلام می دارد. در این رابطه معمولا اظهار نامه ای نیز از سوی موجر برای مستاجر ارسال می شود که مکلف به پرداخت اجاره می باشد و در صورت عدم پرداخت نسبت به طرح دعوی اقدام خواهد شد.

2. تفاوت دیگر این است که دعوای تخلیه یک دعوای غیر مالی است بنابر این طرح این دعوا  هزینه دادرسی کمتری نسبت به دعوای خلع ید دارد. نکته: دعوای خلع ید ، یک دعوای مالی محسوب می شود.

متداول ترین سئوالات مطرح شده در مورد تخلیه و مطالبه اجور معوقه:

1. آیا اجاره نامه برای دادخواست مطالبه اجور معوقه کفایت میکند؟ یا حتما باید اسناد ملک نیز ضمیمه شود.

پاسخ: معمولاً اجاره نامه کفایت می نمایدالبته این امر بستگی به نظر شعبه رسیدگی کننده دارد.

2. چنانچه بخواهم برای مستاجر با تمام شدن مدت اجاره نامه تخلیه فوری بگیرم و ودیعه مستأجر را به حساب دادگاه واریز نکرده باشم، آیا امکان تخلیه فوری وجود دارد؟

پاسخ: برای مقدمات اخذ دستور تخلیه فوری بایستی حتماً مبلغ ودیعه را به صندوق دادگستری واریز نمائید.

مدارکی که مراجعه کنندگان برای شکایت در مورد تخلیه و مطالبه اجور معوقه نیاز به ارائه دارند :

1. مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی

2. سند مالكیت

3. قرارداد اجاره

4. اظهارنامه

5. عندالزوم معاینه تحقیق محلی

6. سایر مدرك موردنیاز دیگر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا