تجارتثبت شرکت

نام تجاری چیست و چطور اسم تجاری ثبت کنیم

  • ثبت اسم تجاری مانند ثبت شركتها و دفاتر و علائم و اختراعات به صورت اعلامی است : به عبارت دیگر متقاضی ثبت با تنظیم اظهارنامه و طی تشریفات مربوط به ثبت و آگهی ثبت علامت را به وسیله اداره ثبت اعلام می‏نماید تا بدین وسیله اشخاص ذینفع با اطلاع از موضوع، عند اللزوم با اعتراض به ثبت اسم تجاری مانع ثبت آن شده و حقوق خود را استیفا نمایند.

به موجب ماده ٥٧٦ ق.ت. ثبت اسم تجاری اختیاری است مگر در مواردی كه ثبت آن الزامی شناخته شود . بدین ترتیب تاجر می تواندبرای معرفی كالای خود از اسم تجاری استفاده كند .

گاهی نام تجاری كالا با اسم تجاری یا علامت ساخت آن ادغام و به یك شكل شده و برای شناساندن خود محصول به كارمی رود، به عنوان مثال محصول آدامس كه در آن نام تاجر به عنوان اسم تجاری استفاده شده و در عین حال محصول را نیز معرفی می كند. به هر حال ممكن است اسم تجاری غیر از نام تاجر باشد.

انتخاب اسم تجارتخانه نباید به نحوی باشد كه مشتریان را درتشخیص كالا گمراه كند. همچنین اسم تجاری ثبت شده به نام دیگری را نمی توان انتخاب و استفاده كرد حتی اگر با نام خانوادگی استفاده كننده اخیر یكسان باشد ( مستفاد ازمواد ٥٧٧ و ٥٧٨ ق.ت.) . اسم تجاری قابل انتقال است و مدت اعتبار آن پس از ثبت  ٥ سال می باشد  )مستفاد از مواد ٥٧٩ و٥٨٠ ق.ت).

ثبت اسم تجاری مانند ثبت شركتها و دفاتر و علائم و اختراعات به صورت اعلامی است : به عبارت دیگر متقاضی ثبت با تنظیم اظهارنامه و طی تشریفات مربوط به ثبت و آگهی ثبت علامت را به وسیله اداره ثبت اعلام می‏نماید تا بدین وسیله اشخاص ذینفع با اطلاع از موضوع، عند اللزوم با اعتراض به ثبت اسم تجاری مانع ثبت آن شده و حقوق خود را استیفا نمایند.

ثبت اسم تجاری مانند ثبت شركتها و دفاتر و علائم و اختراعات به صورت اعلامی است : به عبارت دیگر متقاضی ثبت با تنظیم اظهارنامه و طی تشریفات مربوط به ثبت و آگهی ثبت علامت را به وسیله اداره ثبت اعلام می‏نماید تا بدین وسیله اشخاص ذینفع با اطلاع از موضوع، عند اللزوم با اعتراض به ثبت اسم تجاری مانع ثبت آن شده و حقوق خود را استیفا نمایند.

ثبت تجاری را نباید با ثبت اسم تجاری اشتباه كرد زیرا ثبت نام تاجر با فوت یا حجر تغییر میابد ولی اسم تجاری با بقای خود نشانگر ادامه كار موسسه یا تجارتخانه می باشد . ماده ٥٨٢٢ ق.ت.مقرر میدارد: ((وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ترتیب اسم تجاری و اعلانات و اصول محاكمات، دعاوی مربوط به اسم تجاری را معین خواهد كرد.)) دراین زمینه در اجرای مواد ٥٢٨ و ٥٨٥ ق.ت. طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شركتها مصوب ١٣٤٠ با اصلاحات بعدی در بند ٢ ماده اول خود، اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی در تهران را مكلف نموده كه نسبت به ثبت علائم تجاری و اختراعات و نام تجاری و اشكال و ترسیمات صنعتی اقدام نماید ولی تا كنون آیین نامه اجرایی ماده ٥٨٢٢ ق.ت. راجع به نحوه ثبت مرجع ثبت و حمایت  قانونی از دارنده ویا تعقیب افراد سوء استفاده كنند از نام تجاری به تصویب نرسیده است . با این ترتیب در حال حاضر ثبت اسم تجاری بدون تصویب آیین نامه اجرایی ثبت و حمایت از اسم تجاری امكان پذیر نمی باشد و معمولا متقاضی اسم تجاری را به عنوان علامت تجاری به ثبت می رساند.

شایان ذكر است به موجب ماده ٣ قانون سجل احوال مصوب ١٣٠٧ كسی حق ندارد نام خانوادگی شخص دیگری را به عنوان اسم تجاری یا عنوان تلگرافی خود قرار دهد.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا