احکام آماده

نمونه رای ترک انفاق

  • در خصوص شكايت خانم صديقه فرزند محمد رضا عليه همسرش آقاي عليرضا فرزند علي اكبر داير به ترك انفاق كه اتهام متهم از توجه به شكايت شاكيه ، گزارش مراجع انتظامي ، اظهارات گواه تعرفه شده……

 

نمونه راي در خصوص ترك انفاق

 

 

بسمه تعالي

 

 

به تاريخ : 16/01/1376

پرونده كلاسه 75/1008 شعبه هشتم

شماره دادنامه : 18

مرجع رسيدگي : شعبه هشتم دادگاه عمومي تنكابن

شاكي : خانم صديقه

متهم : آقاي عليرضا

اتهام : ترك انفاق

گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق  به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر شعبه هشتم دادگاه عمومي تنكابن به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير صدور راي مي نمايد :

 

(راي دادگاه )

 

در خصوص شكايت خانم صديقه فرزند محمد رضا عليه همسرش آقاي عليرضا فرزند علي اكبر داير به ترك انفاق كه اتهام متهم از توجه به شكايت شاكيه ، گزارش مراجع انتظامي ، اظهارات گواه تعرفه شده ، اقرار و اعتراف صريح متهم در محضر دادگاه و ساير قراين و امارات موجود ديگر در پرونده محرز و بزهكاريش محقق و ثابت است و عمل ارتكابي متهم با ماده 642 قانون تعزيرات اسلامي انطباق دارد . علي هذا دادگاه به استناد ماده مرقوم متهم موصوف را به تحمل 91 روز حبس تعزيري محكوم مي نمايد . حكم صادره حضوري و قطعي است .

 

 

 

دادرسي شعبه دادگاه عمومي تنكابن  

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا