فرم های آماده

نمونه قرارداد مهندس مشاور

  • مشاور متعهد است کلیه توان خود را در راه پیشبرد امر ورزش کارخانه بکار ببندد . سایر موارد پیش بینی نشده در قرارداد تابع مقررات جاری کشور خواهد بود و هرگونه تغییر در قوانین که مرتبط با موضوع قرارداد باشد رعایت آن برای طرفین الزامی است .

 

تاریخ : ……….

شماره : ……….

 

قرارداد مشاوره

 

این قرارداد بین کارخانه ……………. به مدیریت آقای مهندس ……………. ( قائم مقام مدیرکارخانه ) به نشانی تهران , کیلومتر ……… بلوار ……………. که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………. به شماره شناسنامه …………… صادره ……….  فرزند …….. متولد …………. به آدرس ساری ……………. خ ……….. تلفن ……….. که در این قرارداد اختصاراً  مشاور نامیده می شود با شرایط زیر منعقد می گردد .

ماده 1) موضوع قرارداد

ارائه خدمات مشاوره ای به منظور بسط و توسعه امور ورزشی کارخانه اعم از تنظیم برنامه های ورزشی و برگزاری مسابقات بر اساس ضوابط سازمان تربیت بدنی و تربیت بدنی وزارت کار امور اجتماعی و مدیریت استادیوم ورزشی کارخانه .

ماده 2 ) خدمات قرارداد

خدمات این قرارداد که توسط مشاور متعهد می گردد به شرح زیر خواهد بود :

1-2- تهیه و ارائه برنامه جامع ورزشی کارخانه از جمله شامل برنامه مسابقات , نحوه آموزش , نیازمندی ها و هزینه های مربوطه .

2-2- همکاری در تهیه و ارائه اطلاعات لازم فنی ـ ورزشی که در ساخت فضاهای ورزشی می بایست رعایت گردد .

3-2- به منظور شناخت و تشویق ورزشکاران اقدام لازم معمول و عندالزوم با تنظیم پرسشنامه , افراد برتر جهت شرکت در مسابقات مشخص می گردد .

4-2- تنظیم جدول رشته های مختلف ورزشی با ذکر اسامی نفرات و سرپرستان هر رشته .

5-2- ارزیابی برنامه ها و مسابقات و نیز ارزیابی عملکرد مربیان .

6-2- تدوین ضوابط و برنامه تمرینات و تنظیم جداول مسابقات رشته های مختلف با درنظر گرفتن مقررات سازمان تربیت بدنی و امکانات کارخانه .

7-2- نظارت بر امر ورزش کارگران اعم از تمرینات و یا شرکت در مسابقات .

8-2- ارائه گزارش ماهیانه از پیشرفت وضعیت ورزشی کارخانه .

9-2- پیگیری کلیه امور و رفع نیازهای مربوط به استادیوم کارخانه با هماهنگی مدیر باشگاه .

10-2- مدیریت نگهداری و تعمیرات استادیوم کارخانه

11-2- مدیریت برنامه ریزی ورزشی در استادیوم کارخانه .

12-2- همکاری با واحد روابط عمومی کارخانه .

13-2- ارائه گزارش ماهیانه از فعالیت های صورت گرفته .

ماده 3 ) ناظرین قرارداد

ناظر قرارداد آقای مهندس ………. می باشد که کلیه امور با هماهنگی ایشان انجام خواهد گردید .

ماده 4 ) حق الزحمه

حق الزحمه این قرارداد براساس هر ساعت همکاری 11500 ریال می باشد .

تبصره 1 : حداکثر ساعات همکاری در هر ماه حداکثر ساعت خواهد بود .

تبصره 2 : حداکثر مبلغ پرداختی بابت ارائه خدمات مشاوره ای در هر ماه 1380000 ریال خواهد بود .

تبصره 3 : کسورات قانونی برابر ضوابط مربوطه از حق الزحمه فوق کسر خواهد شد .

تبصره 4 : بدیهی است هرگونه پرداخت تنها پس از ارائه گزارش و تأیید ناظرین قرارداد صورت خواهد گرفت .

ماده 5 )

هزینه های مربوط به تحریر , تکثیر و تأمین وسیله ایاب و ذهاب در جهت ارائه فوق الذکر و یا شرکت در مسابقات به عهده کارفرما بوده چنانچه به ضرورت امر نیاز به خارج شده از حوزه شهری باشد ضمن الزام به انجام امور محوله کارفرما به ازاء هر روز مأموریت مبلغ چهل هزار ریال به عنوان حق مأموریت پرداخت و سایر هزینه ها در مدت مأموریت برابر مقررات کارخانه قابل پرداخت خواهد بود .

ماده 6 )

کارفرما ماهیانه 250000 ریال به عنوان تأمین ایاب و ذهاب شهری به مشاور پرداخت می نماید .

تبصره : تأمین وسیله نقلیه جهت جابجایی وسایل و کارگر جهت استادیوم با هماهنگی مشاور ورزشی به عهده کارفرما خواهد بود .

ماده 7 )

چنانچه به دلایل قانونی یا غیرقانونی کنترل هر یک از طرفین انجام امور و تعهدات متوقف گردد حق الزحمه متعلقه به نسبت ایام سپری شده پرداخت خواهد شد .

ماده 8 )

طرفین قرارداد موافقت دارند در صورت بروز اختلاف مراتب از طریق حکمیت شخص ثالث مورد توافق طرفین حل و فصل گردد .

ماده 9 )

مشاور متعهد است کلیه توان خود را در راه پیشبرد امر ورزش کارخانه بکار ببندد . سایر موارد پیش بینی نشده در قرارداد تابع مقررات جاری کشور خواهد بود و هرگونه تغییر در قوانین که مرتبط با موضوع قرارداد باشد رعایت آن برای طرفین الزامی است .

ماده 10 )

این قرارداد در 10 ماده , 5 تبصره و سه نسخه تهیه و هر نسخه دارای حکم واحد می باشد .

 

کارفرما

قائم مقام مدیر کارخانه ………………….                                                   مشاور………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمدید قرارداد 3664 مورخ ………………

 

نظر به اتمام ق فوق الذکر ( خدمات مشاوره ای به منظور بسط و توسعه امور ورزشی کارخانه ) بنا به نیاز و توافق کارخانه از تاریخ اتمام ق ( 31/6/79 ) به مدت شش ماه از تاریخ 1/7/79 الی 29/12/79 به شرح زیر تمدید می گردد .

  • ناظرین قرارداد آقایان مهندس …………… ( مدیر امور ا داری ) و مهندس …………. ( مسئول واحد روابط عمومی ) به عنوان دستگاه نظارت تعیین می گردند و کلیه امور با هماهنگی دستگاه نظارت انجام خواهد گردید .
  • کارفرما موافقت می نماید که 050/0 بن نهار را طبق مقررات کارخانه به مشاور پرداخت نماید .
  • این تمدیدنامه در 3 ماده و دو نسخه در کارخانه …………… تنظیم و هرکدام از نسخ دارای حکم واحد می باشد .

 

کارفرما مدیر کارخانه …………………                                                      مشاور ……………….

 

 

 

 

 

 

تمدید قرارداد مشاوره ورزشی

 

با توجه به اتمام قراردادهای شماره ………………… مورخ و 7698 مورخ ………………. ( منعقده با آقای …………… ) و بنا به نیاز و توافق کارخانه ……………….. به مدت شش ماه از تاریخ ……….. الی ………….. به شرح زیر تمدید می گردد .

  • مبلغ دستمزد به ازای هر ساعت 12075 ریال تعیین می گردد .
  • سایر مفاد قرارداد به قوت خود باقی و لازم الاجراء می باشد .
  • این تمدیدنامه در 2 ماده و دو نسخه در کارخانه …………….. تنظیم و هرکدام از نسخ دارای حکم واحد می باشد .

 

کارفرما

مدیر کارخانه ………………                                                           مشاور …………………..

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا