احکام آماده

نمونه قرار اجرای موقت حکم

 

 • در كليه مواردي كه اوضاع و احوال مدلل كند كه به واسطه تاخير اجراي حكم يا قرار دادگاه خسارت كلي براي محكوم له حاصل خواهد شد و يا اين كه تاخير باعث عدم اجراي حكم يا قرار در آتيه خواهد بود .

 

 

 

قرار اجراي موقت حكم   

 

 

بسمه تعالي

 • به وجب لايحه ثبت شده به شماره …. دفتر اين شعبه آقاي …. محكوم له حكم موضوع دادنامه شماره …. مورخ …. درخواست صدور قرار اجراي موقت حكم مزبور را نموده و در توجيه خواسته خويش عنوان كرده كه در صحت تاخير اجراي آن در آينده متعذر خواهد شد .
 • اين دادگاه با توجه به جميع جهات موجود در پرونده خصوصاً با توجه به ….. ادعاي وي را مقرون به واقع و مشمول بند ششم ماده 191 قانون آيين دادرسي مدني سابق تشخيص داده و از متقاضي صدور قرار خواسته است كه مبلغ …. ريال بابت جبران خسارت احتمالي ناشي از اجراي قرار مزبور در صندوق دادگستري توديع نمايد .
 • به دلالت قبض سپرده …. كه به ضميمه لايحه … به دفتر اين شعبه واصل گرديده وجه مزبور تامين شده لذا اين دادگاه در اجراي تكاليف قانوني مقرر در ماده 195 قانون مارالذكر (سابق ) موجبات اتخاذ تصميم را فراهم يافته و نتيجتاً قرار اجراي موقت حكم  …. اين شعبه را صادر و اعلام
  مي دارد .

رئيس / دادرس شعبه ….. دادگاه عمومي ….

 

 

ماده 191 قانون آيين دادرسي مدني سابق:

اجراي موقت احكام فقط به درخواست يكي از اصحاب دعوي مي باشد و آن هم مخصوص است به موارد زير :

 • وقتي كه حكم به موجب اسناد رسمي صادر شده و يا به موجب اسناد عادي كه طرف ، اعتبار آن اسناد را اعتراف كرده .
 • وقتي كه موعد اجاره مقتضي شده و به موجب حكم دادگاه مستاجر محكوم به رد يا تسليم يا تخليه عين مستاجره شده است .
 • در موقعي كه دادگاه حكم كرده است كه عين خواسته از تصرف عدواني خارج شده و به متصرف اول تسليم شود .
 • وقتي كه در منازعات راجعه به اجير نمودن و اجير شدن ، حكم دادگاه در باب مرخصي اجير ،صادر شده است .
 • در كليه احكامي كه در دعاوي بازرگاني صادر مي شود .
 • در كليه مواردي كه اوضاع و احوال مدلل كند كه به واسطه تاخير اجراي حكم يا قرار دادگاه خسارت كلي براي محكوم له حاصل خواهد شد و يا اين كه تاخير باعث عدم اجراي حكم يا قرار در آتيه خواهد بود .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا