قوانین و مقررات نیروهای مسلح

چند قانون جدید درباره مجازات مجرم نیروهای مسلح و افراد نظامی

  • با توجه به مقررات ماده 11 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مواد 5 تا 8 دستورالعمل حبس با خدمت، در صورتی که محکومیت متهم به حبس در دادنامه بیش از یک سال نباشد به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد دادستان و موافقت دادگاه صادر کننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین، مجازات حبس به «حبس با خدمت»تبدیل می شود

 

مجازات های جایگزین حبس از مهم‌ترین اقدامات قضایی برای كاهش جمعیت كیفری است كه  در فصل نهم قانون مجازات  اسلامی‌مصوب1392(ماده64 الی79) مورد توجه قرار گرفته است.


طبق قانون برای متنبه كردن متخلفانی كه سابقه جزایی ندارند یا كیفر آنها مجازاتی كمتر از 91 روز حبس است یا سایر مواردی كه به تشخیص قاضی برای متنبه شدن مجرم نیازی به صدور مجازات حبس نیست برای متخلف، مجازاتی  چون محرومیت‌های اجتماعی صادر خواهد شد. اما داستان در رابطه با متخلفان و مجرمان نیروهای مسلح كمی متفاوت است.
محمدتقی وحدانی،رئیس دادگاه نظامی چندی پیش گفته بود كه می‌توان با هماهنگی و در صورت لزوم تصویب ستادکل نیروهای مسلح  از نهادهای پذیرنده نظامی‌مانند امور خدماتی و نگهبانی محیط‌های متعلق به نیروهای مسلح، حفاظت و نگهداری فضای سبز و باغات نیروهای مسلح‌، کارخانجات و صنایع و مراکز آموزشی و فنی حرفه‌ای نظامی‌برای جایگزینی مجازات حبس برای محکومان محاکم نظامی‌بهره برد.
اكنون معاون اول دادستان نظامی تهران در اظهار نظری توضیح داده‌است كه یکی از سیاست‌های جنایی اصولی و مهم این قانون پیش بینی تأسیس «حبس با خدمت» است که به منظور اصلاح، بازسازی و نوسازی محکومان به حبس مورد توجه مقنن قرار گرفته است. محمدرضا یزدانیان افزود: این مجازات در مورد محکومانی اعمال شود که با توجه به نوع جرایم ارتکابی، حضور مجدد آنان در یگان باعث آثار و تبعات منفی نشود. مثلاً اعمال مجازات «حبس با خدمت» در خصوص محکومانی که جرایم آنان باعث اخلال در نظم یگان و تضعیف مبانی نظم و انضباط نیروهای مسلح و اقتدار فرماندهی شده است، مطلوب به نظر نمی‌رسد.  یزدانیان درباره شرایط برخورداری محکومان نظامی از مجازات حبس با خدمت گفت: با توجه به مقررات ماده 11 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مواد 5 تا 8 دستورالعمل حبس با خدمت، در صورتی که محکومیت متهم به حبس در دادنامه بیش از یک سال نباشد به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد دادستان و موافقت دادگاه صادر کننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین، مجازات حبس به «حبس با خدمت»تبدیل می شود، البته توأم بودن مجازات حبس با

سایر مجازات‌ها همچنین سابقه محکومیت محکوم علیه یا استفاده قبلی وی از حبس با خدمت مانع اعمال مقررات این تأسیس کیفری نمی باشد.

با توجه به مقررات ماده 11 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مواد 5 تا 8 دستورالعمل حبس با خدمت، در صورتی که محکومیت متهم به حبس در دادنامه بیش از یک سال نباشد به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد دادستان و موافقت دادگاه صادر کننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین، مجازات حبس به «حبس با خدمت»تبدیل می شود

ضمناً چنانچه فرد در دادنامه های متعدد به حبس محکوم شود در صورتی که مجموع مجازات حبس بیش از یک سال نباشد، حبس با خدمت قابل اعمال است. وی ادامه داد:ضمن این که پیشنهاد حبس با خدمت به دادگاه توسط دادستان صورت می‌گیرد و بر نحوه اجرای حکم حبس با خدمت توسط یگان نظارت کامل خواهد داشت و لغو مجازات حبس با خدمت نیز باید با پیشنهاد دادستان باشد. وی افزود: فرمانده یگان یا رئیس مرکز نگهداری محکومان حبس با خدمت در خصوص موضوعاتی مانند آزادی مشروط و مرخصی محکومان حبس با خدمت دارای همان اختیاراتی است که در قوانین و مقررات برای رئیس زندان مقرر شده است. همچنین در صورتی که نگهداری محکوم علیه در یگان یا مرکز نگهداری به علت ارتکاب تخلفات یا هر علت دیگری به تشخیص فرمانده یا رئیس مرکز نگهداری به مصلحت نباشد، می تواند پیشنهاد لغو حبس با خدمت و اجرای بقیه مجازات در زندان را به دادستان ارائه کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا