احکام آماده

قرار تاخير عمليات اجرايي

  • با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 1379،ماده 424 فعلي جايگزين ماده 589 قبلي شده است .

 

قرار تاخير عمليات اجرايي

 

 

 

(قرار دادگاه )

در خصوص قسمتي از تقاضاي خواهران دائر بر تاخير عمليات اجرايي موضوع پرونده اجرايي كلاسه …. اجرايي اين دادگاه نظر به اينكه اجراييه صادره راجع به اجراي حكم تخليه به شماره … تاريخ … نسبت به يك دستگاه آپارتمان موضوع اجاره نامه رسمي مورخه …..به لحاظ انقضاء مدت اصدار يافته است . ليكن خواهان مذكور به شرح لايحه تقديمي ادعا نموده كه مورد اجاره با توافق به موجب توافق نامه مورخه … مورد اجاره براي يك سال ديگر تمديد گرديده است . مضافاً به شهادت شهود نيز در اين خصوص استناد نموده است دادگاه با عنايت به اينكه خواهان موصوف حسب دستور دادگاه مبلغ …. ريال طي قبض سپرده شماره … مورخه … بابت خسارت احتمالي طرف مقابل به صندوق دادگستري توديع نموده است . علي هذا ، دادگاه با پذيرش تقاضاي وي مستنداً به ماده 589 قانون آيين دادرسي مدني سابق قرار تاخير عمليات اجرايي در پرونده اجرايي  كلاسه فوق الاشاره را تا پايان رسيدگي و صدور حكم صادر و اعلام مي دارد .

 

 

رئيس / دادرس شعبه …. دادگاه عمومي …..

 

 

 

با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 1379،ماده 424 فعلي جايگزين ماده 589 قبلي شده است .

مطابق ماده 424 قانون آيين دادرسي مدني جديد :

(اعتراض ثالث موجب تاخير اجراي حكم قطعي نمي باشد. در مواردي كه جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم ممكن نباشد دادگاه رسيدگي كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامين مناسب قرار تاخير اجراي حكم را براي مدت معين صادر مي كند .

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا