احکام آماده

قرار دستور موقت داير بر منع و جلوگيري از نقل و انتقال پلاك ثبتي

  • در بعضي موارد به تعدادي از شعب اجازه داده مي شد و مادام كه رئيس شعبه تغيير نيافته بود بدون كسب مجوز موردي دستور موقت صادر مي كرد . رويه فعلي موجب اطاله رسيدگي مي شود

 

قرار دستور موقت داير بر منع و جلوگيري از نقل و انتقال پلاك ثبتي

 

 

بسمه تعالي

به تاريخ :16/02/1375

پرونده كلاسه : 75/208

شماره دادنامه : 75/243

مرجع رسيدگي : شعبه 123 دادگاه عمومي تهران

(قرار دادگاه )

در خصوص درخواست آقاي …. به طرفيت  آقاي …داير به رسيدگي فوري و صدور دستور موقت داير بر منع جلوگيري خوانده از نقل و انتقال دو دانگ از شش دانگ پلاك ثبتي …. فرعي از …. اصلي بخش .. تهران تا پايان رسيدگي به دعوي اصلي مطروحه در اين پرونده و صدور حكم نسبت به آن به شرح درخواست تقديمي از توجه به مندرجات درخواست لزوماً اخذ اجازه مخصوص در رسيدگي فوري نسبت به مورد كه تحت شماره 1199/19-23/01/75 صادر و ضميمه پرونده است و با توجه به ايداع خسارت احتمالي معينه از سوي دادگاه و انضام قبض سپرده شماره 50364-12/2/75 و تشخيص فوريت امر دادگاه مستنداً به مواد مذكور در باب دوازدهمين قانون آيين دادرسي مدني سابق و ماده 778 قانون مار الذكر با قبول درخواست مطروحه دستور موقت داير بر منع و جلوگيري خوانده ازنقل و انتقال دو دانگ از شش دانگ پلاك ثبتي …. فرعي از …. اصلي بخش ….. تهران تا پايان رسيدگي و صدور حكم نسبت به اصل دعوي مطروحه در اين دادگاه صادر مي نمايد .

 

 

رئيس شعبه 123 دادگاه عمومي تهران

 

 

 

دادگاه مكرراً ر متن قرار كلمه درخواست را به كار برده است . زيرا تقاضاي صدور دستور موقت درخواست است .

توضيح اينكه :

براي صدور دستور موقت بايد اجازه صدور از جانب رئيس كل دادگستري صادر شود . اين اختيار از سوي وزير دادگستري به رئيس كل محول مي شود ، سپس هر يك از شعبه در موارد لازم كسب مجوز مي نمايند ، در بعضي موارد به تعدادي از شعب اجازه داده مي شد و مادام كه رئيس شعبه تغيير نيافته بود بدون كسب مجوز موردي دستور موقت صادر مي كرد . رويه فعلي موجب اطاله رسيدگي مي شود .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا