فرم های آماده

نمونه متن صورتجلسه تعیین سمت اعضا

  •  جلسه هیات مدیره شرکت ……………..…..……… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………. با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……………… ساعت………… در محل قانونی (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده 

 

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه  هیات مدیره در خصوص تعیین سمت  و دارندگان امضاء مجاز

در شرکتهای سهامی

 

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………………..………

جلسه هیات مدیره شرکت ……………..…..……… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………. با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……………… ساعت………… در محل قانونی (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس ان محل نوشته شود)  تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف :  1ـ خانم/ آقای …………………… به سمت رئیس هیئت مدیریه

2ـ خانم/ آقای …………………… به سمت نایب رئیس

3ـ خانم/ آقای ……………………به سمت مدیر عامل

ب :  کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک ……..……….…… و …………………… همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

ج :  به خانم /آقای ……………..……… احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت  صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

محل امضاء اعضای هیات مدیره:

1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………

 

 

 

 

 

1

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا