فرم های آمادهقرارداد

نمونه قرارداد خرید

  • تبصره 1- كليه اسناد ، مدارك و ضمايم مندرج در ماده 23 جزء لاينفك قرارداد بوده و هر گونه دخل و تصرف غير مجاز يا تخلف نسبت به رعايت و اجراي هر يك از آنها به عنوان تخلف فروشنده در اجراي اصل قرارداد تلقي خواهد شد .

 

 

فرم شماره 15

 

 

                                           شماره : …………..

                                           تاريخ : …………..

 

 

 

 

ماده 1- طرفين قرارداد :

اين قرارداد بين …………………………… داراي نشاني ………………………………. با نمايندگي …………………………. كه از اين پس در اين قرارداد (خريدار) ناميده مي شود از يك طرف و آقاي / خانم …………………. فرزند ……………… متولد سال …………… شهرستان ……….. به نشاني : …………………………………………………….. كه با ارائه تصوير مصدق شناسنامه و گواهي شماره ………………………..مورخ ……………….. وزارت / سازمان / نهاد …………… هويت و صلاحيت نامبرده مبني بر فعاليت در موضوع قرارداد به تائيد خريدار رسيده و از ان پس در اين قرارداد (فروشنده ) ناميده مي شود از طرف ديگر ، منعقد مي گردد و طرفين متعهد به اجراي مفاد آن گرديد .

 

ماده 2- موضوع قرارداد :

عبارت است از خريد ………………………………………………..

 

تبصره 1- كليه اسناد ، مدارك و ضمايم مندرج در ماده 23 جزء لاينفك قرارداد بوده و هر گونه دخل و تصرف غير مجاز يا تخلف نسبت به رعايت و اجراي هر يك از آنها به عنوان تخلف فروشنده در اجراي اصل قرارداد تلقي خواهد شد .

تبصره 2- تشخيص تخلف مندرج در تبصره يك به عهده خريدار بوده كه پس از تائيد آن توسط ناظر ، خريدار مي تواند ضمن ضبط تضمين قرارداد كليه خسارت وارده را از فروشنده مطالبه و در صورت صلاحديد قرارداد را فسخ نمايد .

 

ماده 3- مدت قرارداد :

اين قرارداد از تاريخ امضاء آن توسط طرفين نافذ و لازم الاجراء است و تا پايان دوره خدمات پس از فروش مقرر در بند 4 ماده 10 معتبر خواهد بود .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا