تجارت

چه مواردی معاملات تجاری هستند ؟

  • هرقسم عملیات دلالی یاحق‌العمل كاری (كمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی كه برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معاملات ملكی یا پیداكردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.

 

تجارت و معامله در قانون دارای تعریفی مشخص است و شخصی که در حیطه قانون تجارت کند تاجر شناخته می‌شود.

در قانون تجارت که در سال 1311 به تصویب رسیده است معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

1 – خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این كه تصرفاتی درآن شده یانشده باشد.

2 – تصدی بحمل و نقل از راه خشكی یا آب یا هوا به هرنحوی كه باشد.

3 – هرقسم عملیات دلالی یاحق‌العمل كاری (كمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی كه برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معاملات ملكی یا پیداكردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.

4 – تاسیس و بكار انداختن هرقسم كارخانه مشروط براین كه برای رفع حوائج شخصی نباشد.

5 – تصدی بعملیات حراجی

6 – تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی

7 – هرقسم عملیات صرافی و بانكی

8 – معاملات برواتی اعم ازاین كه بین تاجر یا غیرتاجر باشد

9 – عملیات بیمه بحری وغیربحری

10 – كشتی سازی و خرید و فروش كشتی وكشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

ماده 3 – معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یكی ازآنها تجارتی محسوب می‌شود –

1 – كلیه معاملات بین تجار و كسبه و صرافان و بانكها.

2 – كلیه معاملاتی كه تاجر یا غیرتاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.

3 – كلیه معاملاتی كه اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.

4 – كلیه معاملات شركتهای تجارتی.

ماده 4 – معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.

ماده 5 – كلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگر اینكه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا