شکایت نامه های ازدواجنمونه متن شکایت نامه

تنفيذ فسخ نكاح به علت فقدان وصف و استرداد هدايای تقديمی

کیک برگ دادخواست به دادگاه عمومي
مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل
محل اقامت
شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك
خواهان
خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهاي آن تنفيذ فسخ نكاح به علت فقدان وصف و استرداد هداياي تقديمي مقوم به ريال به انضمام كلية خسارات قانوني

دلايل ومنضمات دادخواست كپي مصدق: 1- عقدنامه، 2 – استشهاديه و شهادت شهود، 3 – ليست هدايا “4 – مدرك مورد نياز ديگر”

رياست محترم مجتمع قضايي “شهرستان محل اقامت خوانده”
با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:
اينجانب/ اينجانبه با خوانده به موجب عقدنامه شماره مورخ دفترخانه شماره “شماره ونام شهرستان” عقد ازدواج دائم منعقد كرده‌ايم. نظر به اينكه در جريان مذاكرات امر ازدواج خوانده خود را ذكر وصف و مشخصات خاصي معرفي كرده در حاليكه به استناد دلايل فقدان وصف و مشخصات مذكور فقدان وصف مذكور به اثبات رسيده است و اينجانب/اينجانبه نيز مراتب فسخ نكاح را طي اظهارنامه شماره /تلگراف مورخ به اطلاع خوانده رسانده‌ام فلذا به استناد ماده 1128 قانون مدني و 198 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور حكم به تنفيذ فسخ عقد ازدواج شماره مذكور و استرداد كلية هداياي تحويلي (ليست پيوست) به خوانده به انضمام جميع خسارات و هزينة دادرسي در حق اينجانب/اينجانبه مورد استدعاست.
محل امضاء – مهر – انگشت

 

 

برای دانلود ورد این مطلب کلیک کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا