ثبت شرکت

در مورد شركت با مسئولیت محدود بدانیم

  • سهم الشركه كه شركاء نمی توانند به شكل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و یا بی اسم و غیره درآید سهم الشركه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ازشركاء كه لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده واكثریت عددی نیزداشته باشند.

تجارت و امور تجارتی یکی از مهمترین اموری است که هر کشوری به آن توجه دارد.

در این خصوص قانونگذار قانون تجارت را برای امور تجارتی به معنای عام تهیه و تدوین کرده است. در بخشی از این قانون تجارت که در سال 1311 مصوب شده است به موضوع سهام و شرکت‌های سهامی اشاره شده است.

در این قانون شرکت با مسئولیت محدود این‌گونه تعریف شده است:

ماده 94 – شركت با مسئولیت محدود شركتی است كه بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشكیل شده و هر یك از شركاء بدون اینكه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است.

همچنین این قانون در خصوص شرکت‌های با مسئولیت محدود توضیح می‌دهد که:

ماده 95 – در اسم شركت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شركت در مقابل اشخاص ثالث شركت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.

اسم شركت نباید متضمن اسم هیچ یك از شركاء باشد والا شریكی كه اسم او در اسم شركت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حكم شریك ضامن در شركت تضامنی را خواهد داشت.

ماده 96 – شركت با مسئولیت محدود وقتی تشكیل می شود كه تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشركه غیرنقدی نیز تقدیم و تسلیم شده باشد.

ماده 97 – در شركت نامه بایدصراحتاقیدشده باشد كه سهم الشركه های غیرنقدی هركدام به چه میزان تقویم شده است.

ماده 98 – شركاء نسبت به قیمتی كه درحین تشكیل شركت برای سهم الشركه های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.

ماده 99 – مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال ازتاریخ تشكیل شركت است.

ماده 100 – هر شركت با مسئولیت محدود كه برخلاف مواد 96و 97 تشكیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیكن شركاء درمقابل اشخاص ثالث حق استنادبه این بطلان ندارند.

ماده 101 – اگرحكم بطلان شركت به استناد ماده قبل صادر شود شركائی كه بطلان مستند بعمل آنها است و هیئت نظارت و مدیرهائی كه در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن به سركار بوده و انجام وظیفه نكرده اند درمقابل شركاء دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامنا مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب خواهند بود.

ماده 102 – سهم الشركه كه شركاء نمی توانند به شكل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و یا بی اسم و غیره درآید سهم الشركه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ازشركاء كه لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده واكثریت عددی نیزداشته باشند.

ماده 103 – انتقال سهم الشركه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمی.

ماده 104 – شركت با مسئولیت محدود بوسیله یك یا چند نفر مدیر موظف یا غیرموظف كه از بین شركاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می‌شوند اداره می‌گردد.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا