ثبت اسناد

سند مالکیت المثنی چطور صادر می شود

 

  • در این خصوص مالک می بایست به صورت کتبی دلیل از بین رفتن سند «مفقود، به سرقت رفتن و…» را اعلام نموده و استشهادیه ای نیز به امضاء لااقل 3 نفر که امضاء آنها گواهی، از سوی کلانتری محل و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته باشد به اداره ثبت محل تسلیم نماید.

 

سند مالکیت یکی از آثار حقوقی ثبت املاک است حال ممکن است این سند دچار مشکلاتی گردد و ناچار به دریافت سند مالکیت المثنی باشید، حال آنکه صدور سند مالکیت المثنی دارای شرایطی است و شاید هر شخصی شرایط صدور سند مالکیت المثنی را نداند.

آیا هر شخصی می تواند تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید و یا اینکه چه مدارکی برایصدور سند مالکیت المثنی نیاز می باشد و به طور کلی هزاران سئوال در خصوص صدور سند مالکیت المثنی وجود داشته باشد که شما می توانید پاسخ سئوالات خود را در این مقاله با عنوان صدور سند مالکیت المثنیدریافت کنید.

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. در مواد 1286 و 1289 سند را  به  دو نوع  « رسمی»  و « عادی » تقسیم بندی می نماید.مطابق ماده ی 1287 قانون مدنی « اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد  سایر  مأمورین  رسمی  در حدود  صلاحیت ها  آن ها  بر طبق  مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است» و برابر ماده ی 1289 « غیر از اسناد مذکوره در ماده ی 1287 ، سایر اسناد عادی است.

سند مالکیت المثنی در موارد ذیل صادر میگردد:

1- در صورت گم شدن سند مالکیت

2- در صورت از بین رفتن تمام سند مالکیت و یا جزئی از آن

3- در صورتی که سند مالکیت نزد دیگری باشد و استرداد آن حتی از طریق مراجع قضایی امکان پذیر نباشد.

نکته- سرقت سند مالکیت و… نیز مشمول بند 1 می باشد.

در صورت گم شدن سند مالکیت و یا به سرقت رفتن:

در مواردی که سند مالکیت بنا به دلائلی همچون گم شدن و یا به سرقت رفتن و…. وجود ندارد مالک می بایست تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید.

در مواردی که سند مالکیت بنا به دلائلی همچون گم شدن و یا به سرقت رفتن و…. وجود ندارد مالک می بایست تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید. در این خصوص مالک می بایست به صورت کتبی دلیل از بین رفتن سند «مفقود، به سرقت رفتن و…» را اعلام نموده و استشهادیه ای نیز به امضاء لااقل 3 نفر که امضاء آنها گواهی، از سوی کلانتری محل و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته باشد به اداره ثبت محل تسلیم نماید.

در این خصوص مالک می بایست به صورت کتبی دلیل از بین رفتن سند «مفقود، به سرقت رفتن و…» را اعلام نموده و استشهادیه ای نیز به امضاء لااقل 3 نفر که امضاء آنها گواهی، از سوی کلانتری محل و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته باشد به اداره ثبت محل تسلیم نماید.

نکته 1- در حال حاضر در رویه معمولاً گواهی امضاء صرفاً از طرق دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.

نکته 2- استشهادیه مطابق با نمونه ای است که سازمان ثب اسناد و املاک آن را ارائه می نماید و در 2 نسخه چاپی در اختیار متقاضیان قرار میدهد.

پس از طی مراحل فوق و ارائه تقاضا نامه کتبی به پیوست استشهادیه اداره ثبت اقدام به ثبت موضوع در دفتر املاک می نماید و در حوزه هایی که به صورت کامپیوتری می باشد از طریق کامپیوتر و در حوزه هایی که به صورت دستی و فاقد کامپیوتر باشد به وسیله بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی اعلام می دارد و سپس ظرف 1 هفته به هزینه درخواست کننده موضوع یک نوبت در یکی از روزنامه ای کثیر الانتشار یا یکی از روزنامه هایی که آگهی های ثبتی در آن چاپ می گردد موضوع ثبت می گردد. چنانچه از تاریخ انتشار آگهی و ظرف 10 روز اعتراض واصل نگردد سند مالکیت المثنی صادر می گردد.

نکته٣- معترضی که اصل سند مالکیت یا سند معامله را ارائه ننماید فاقد اعتبار است.

چه مواردی در روزنامه می بایست منتشر گردد؟

1- نام و نام خانوادگی مالک

2- محل وقوع ملک و شماره پلاک ثبتی

3- خلاصه ای از ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت.

4- معاملاتی که حکایت از سند ثبتی و اظهار مالک در سند مالکیت نوشته شده است.

5- تذکر بدین موضوع که هر شخص نسبت به ملک مذکور در آگهی قراردادی منعقد نموده که در خلاصه سند ذکر نشده است و یا اینکه سند مالکیت نزد او می باشد، می تواند ظرف 100 روز از تاریخ نشر آگهی به اداره ثبت محل مراجعه نماید و ضمن ارائه اصل سند مالکیت، اعتراض خود را نیز تقدیم نماید.

نکته- همانگونه که پیش تر نیز اشاره گردید چنانچه در مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد و یا اینکه اعتراض واصله بدون ارائه سند مالکیت باشد، اعتراض فاقد اثر بوده و سند مالکیت المثنی طبق مقررات برای متقاضی صادر می گردد.

در صورت از بین رفتن تمام سند مالکیت و یا جزئی از آن:

در این مورد نیز همچون مراحل گزینه 1 بایستی با تمام شرایط ذکر شده اعم از استشهادیه و نشر روزنامه و… اقدام گردد.

در صورتی که سند مالکیت نزد دیگری باشد و استرداد آن حتی از طریق مراجع قضایی امکان پذیر نباشد:

در مواردی که سند مالکیت نزد شخص ثالثی می باشد و از استرداد آن استنکاف می نماید و حتی از طریق مراجع قضایی و صدور اجراییه امکان مسترد نمودن سند میسر نیست در این صورت مالک می تواند بدون تحقیق از شهود «استشهادیه» و حتی انتشار آگهی و فقط با اخذ گواهی از دادگاه صادر کننده حکم و ارائه به اداره ثبت تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا