قوانین خانواده

قانون تحریر ترکه

ماده ۲۰۶- مقصود از تحرير ترکه تعيين مقدار ترکه و ديون متوفي است.
ماده ۲۰۷- درخواست تحرير ترکه از ورثه يا نماينده قانوني آنها و وصي براي اداره اموال پذيرفته مي‌شود.
ماده ۲۰۸- امين غائب و قيم محجور بايد در ظرف ده روز از تاريخ تعيين و ابلاغ سمت نامبرده به آنها در صورتي که ترکه تحرير نشده باشد درخواست تحرير ترکه نمايند.
ماده ۲۰۹- در صورتي که سهم محجور از ترکه متوفائي قبل از تعيين قيم معين نشده باشد قيم بايد به محض انتصاب خود درخواست تحرير ترکه نمايد و همچنين است در صورتي که پس از تعيين قيم سهمي از ترکه متوفائي به محجور برسد.
ماده ۲۱۰- دادگاه بخش براي تحرير ترکه وقتي را که کمتر از يک ماه و بيش از سه ماه از تاريخ نشر آگهي نباشد معين کرده و در يکي از روزنامه‌هاي کثير‌الانتشار آگهي مي‌دهد که ورثه يا نماينده قانوني آنها، بستانکاران و مديونين به متوفي و کسان ديگري که حقي بر ترکه متوفي دارند در ساعت و روز معين در دادگاه براي تحرير ترکه حاضر شوند.
علاوه بر آگهي فوق براي هر يک از ورثه يا نماينده قانوني آنها و وصي و موصي له اگر معين و در حوزه دادگاه مقيم باشند براي حضور در وقت مقرر احضاريه فرستاده مي‌شود.
ماده ۲۱۱- هر گاه ميزان ترکه کمتر از يکهزار ريال باشد آگهي مذکور در ماده فوق لازم نيست و دادگاه وقتي را براي تحرير ترکه معين کرده و به اشخاص ذينفع که معلوم و در حوزه دادگاه مقيم باشند اطلاع مي‌دهد.
ماده ۲۱۲- غيبت اشخاصي که احضار شده‌اند مانع از تحرير ترکه نخواهد بود.
ماده ۲۱۳- براي تحرير ترکه صورتي از ترکه برداشته مي‌شود و اين صورت بايد مشتمل بر امور زير باشد:
۱- توصيف اموال منقول با تعيين بهاي آن.
۲- تعيين اوصاف و وزن و عيار نقره و طلاآلات.
۳- مبلغ و نوع نقدينه.
۴- بها و نوع برگ‌هاي بهادار.
۵- اسناد با ذکر خصوصيات آنها.
۶- نام رقبات غير منقول.
ماده ۲۱۴- ارزيابي اموال منقول به توسط ارزيابي که مورد تراضي ورثه يا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل مي‌آيد.
ماده ۲۱۵- مطالبات و بدهي متوفي که به موجب احکام نهائي و اسناد رسمي يا دفاتر و برگ‌هاي مربوط به متنفي يا اقرار مديونين و ورثه مسلم است نيز در صورت ترکه نوشته مي‌شود.
ماده ۲۱۶- در موقع تحرير ترکه صورت مجلسي برداشته مي‌شود که مشتمل بر امور زير باشد:
۱- نام و سمت متصدي تحرير ترکه.
۲- نام و مشخصات کساني که احضار شده و کساني که حاضر شده‌اند.
۳- محلي که تحرير ترکه در آنجا صورت مي‌گيرد.
۴- اظهارات اشخاص راجع به دارائي و بدهي و ترکه متوفي.
۵- نام و مشخصات کسي که اسناد و اموال به او داده مي‌شود.
ماده ۲۱۷- اگر در ضمن ترکه دفاتر بازرگاني باشد جاهاي سفيد آن با دو خط متقاطع پر مي‌شود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمپ نشده باشد متصدي تحرير ترکه صفحات دفتر را امضاء مي‌نمايد و اگر بين صفحه‌هائي که نوشته شده جاي سفيد مانده باشد آنجا دو خط متقاطع کشيده مي‌شود.
ماده ۲۱۸- در مدتي که ترکه تحرير مي‌شود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتي که براي اداره و حفظ ترکه لازم است.
ماده ۲۱۹- عمليات اجرائي راجع به بدهي متوفي در مدت تحرير ترکه معلق مي‌ماند.
ماده ۲۲۰- مرور زمان نسبت به مطالبات متوفي در مدت تحرير ترکه جاري نمي‌شود.
ماده ۲۲۱- دعاوي راجعه به ترکه يا بدهي متوفي در مدت تحرير ترکه توقيف مي‌شود ولي به درخواست مدعي ممکن است خواسته تامين شود.
ماده ۲۲۲- صورت ترکه و همچنين صورت مجلس تحرير ترکه در دفتر دادگاه بايگاني مي‌شود و اشخاص ذينفع مي‌توانند به آن مراجعه نموده و رونوشت بگيرند.
ماده ۲۲۳- هر گاه در موقع تحرير ترکه اختلافاتي بين ورثه راجع به اداره ترکه باشد، دادگاه سعي مي‌کند که اختلاف آنها به طريق مسالمت مرتفع مي‌شود و الا به درخواست يکي از ورثه کسي را از ورثه يا غير آنها براي حفظ ترکه موقتاً معين مي‌نمايد.
ماده ۲۲۴- خاتمه تحرير ترکه به ورثه اطلاع داده مي‌شود و هر گاه ورثه يا اقامتگاه آنها معين نباشد اطلاع مزبور به وسيله آگهي در روزنامه خواهد شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا