فرم های آمادهقرارداد

قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري

  • اين دادگاه خود را صالح به رسيدگي ندانسته و قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي ديوان عدالت اداري صادر و اعلام مي نمايد . مقرر است دفتر بدواً قرار صادره را به طرفين ابلاغ سپس پرونده را با رونوشتي از قرار صادره به دفتر كل عدالت اداري ارسال نمايد .

 

قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري

 

 

 

  • به تاريخ :27/03/1372
  • پرونده كلاسه :72/222
  • شماره دادنامه : 211
  • مرجع رسيدگي : شعبه 70 دادگاه حقوقي 2 تهران
  • خواهان : محمد ….. به نشاني: …………………………………………………………………..
  • خوانده : شهرداري منطقه 2 تهران به نشاني :…………………………………………………….

 

  • خواسته : فك پلمپ

 

گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير صدور راي مي نمايد :
(راي دادگاه)

 

دعوي خواهان عليه خوانده عبارت از صدور دستور موقت بر فك پلمپ و رفع مزاحمت شهرداري و بازگشايي مغازه مي باشد . اينك نظر به اينكه بند الف 19 قانون ديوان عدالت اداري ، رسيدگي به شكايت ، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از تصميمات و اقدامات شهرداري ها در صلاحيت آن مرجع را داده است ، لذا ، اين دادگاه خود را صالح به رسيدگي ندانسته و قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي ديوان عدالت اداري صادر و اعلام مي نمايد . مقرر است دفتر بدواً قرار صادره را به طرفين ابلاغ سپس پرونده را با رونوشتي از قرار صادره به دفتر كل عدالت اداري ارسال نمايد .

 

 

 

رئيس شعبه 70 دادگاه حقوقي دو تهران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا