احکام آماده

ارجاع پرونده به کارشناس

  • ابلاغ و اخطار شود با رجوع به دفتر و ملاحظه نظريه در صورتي كه اعتراض دارند ظرف مدت يك هفته از تاريخ رويت اخطاريه كتباً به دادگاه تسليم نمايد 5- در صورت وصول اعتراض قبل از حلول وقت احتياطي پرونده امر به نظر برسد .

 

قرار كارشناسي (براي تعيين حق كسب ، پيشه و تجارت )

 

 

 

بسمه تعالي

 

نظر به اينكه در اين مرحله از دادرسي تعيين ميزان حق كسب / پيشه مستاجر ضرورت دارد و اين امري است كه نياز به آگاهي از نظريه خبره دارد ، لذا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر و اعلام مي دارد تا كارشناس منتخب با ملاحظه محتويات پرونده و دقت در قرار صادره به محل وقوع مورد اجاره مراجعه نموده و آن را از نزديك مورد معاينه قرار داده و سپس با در نظر گرفتن جمع جهات موثر در قضيه از جمله مساحت مورد اجاره و نيز تاسيساتي كه براي استفاده بهتر از آن تعبيه شده ، همچنين قدمت آن و نوع شغلي كه مستاجر در ابتداي برقراري رابطه استيجاري پرداخته و ميزان اجاره بهائي كه در حال حاضر مي پردازد ، نظريه خود را در خصوص ميزان كسب / پيشه تجارت مورد اجاره موضوع دعواي حاضر اعلام دارد .

براي انجام امر كارشناسي از ميان كارشناسان رسمي واجد شرايط صلاحيت استقراع به عمل آمده و در نتيجه آقاي / خانم …. با دستمزد (علي الحساب )… ريال انتخاب گرديده تا ظرف … ماه نسبت به انجام امر و تسليم نظريه كتبي موجز و مستدل قيام و اقدام نمايد .

با توجه به مراتب فوق مقرر مي دارد دفتر :

1- وقت احتياطي تعيين شود 2- مراتب انتخاب آقاي / خانم ….. به عنوان كارشناس به طرفين دعوي ابلاغ و اخطار شود در صورتي كه جهت ردي وجود دارد ظرف يك هفته كتباً به دادگاه اعلام دارد . در اخطاريه  مدعي اضافه شود مبلغ …. ريال (علي الحساب ) به عنوان دستمزد كارشناس در صندوق دادگستري توديع و قبض آن را با ابطال مبلغ … ريال بابت تمبر صدور قرار كارشناسي ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ اخطاريه به دفتر دادگاه تسليم نمايد 3- در صورت وصول قبض موصوف به كارشناس منتخب ابلاغ شود چون به عنوان كارشناس در پرونده آقاي / خانم … عليه آقاي / خانم …. انتخاب شده ، لذا اقتضا دارد نسبت به انجام امر كارشناسي قيام و اقدام نموده و ظرف … از تاريخ ابلاغ اخطاريه نظريه كتبي خويش را تسليم دادگاه نمايد
4- در صورت وصول نظريه كارشناس در موعد مقرر مراتب وصول نظريه مزبور به طرفين دعوي
ابلاغ و اخطار شود با رجوع به دفتر و ملاحظه نظريه در صورتي كه اعتراض دارند ظرف مدت يك هفته از تاريخ رويت اخطاريه كتباً به دادگاه تسليم نمايد 5- در صورت وصول اعتراض قبل از حلول وقت احتياطي پرونده امر به نظر برسد .

 

رئيس شعبه …. دادگاه عمومي ….

 

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا